fbpx
Valgte å ta videreutdanning hjemme i Egersund

Valgte å ta videreutdanning hjemme i Egersund

Publisert: 27.05.2021

Stine Nordbø Grimsrud (36) og Heidi Herredsvela Gravdal (39) har valgt å ta videreutdanning gjennom Dalane utdanningssenter for å heve kompetansen. Med familie og jobb, ble det svært praktisk å få mulighet til å ta utdanningen i Egersund.

Heidi Herredsvela Gravdal, Stine Nordbø Grimsrud, Gudrun Ellingsen

F. v. student Heidi Herredsvela Gravdal, student Stine Nordbø Grimsrud og rådgiver Gudrun Ellingsen.

Stine er fra Egersund og bor på Eigerøy. Hun jobber som hjelpepleier på 2 vest, som er kommunens korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her har hun pasienter med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Hun valgte videreutdannelse i kroniske sykdommer, gjennom fagskolen AOF Vestlandet.

– Det er lenge siden jeg gikk på skolen, så jeg følte på et behov for å øke min kompetanse. Det er positivt at jeg får bruke teorien i faget direkte i min arbeidshverdag. Det er motiverende og gjør det kjekkere å studere, forteller Stine.

Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster

Stine Nordbø Grimsrud, student ved Dalane utdanningssenter.

Mulighet til å kombinere studie med jobb og familie

Å kunne kombinere utdanningen ved siden av full jobb og tre barn var en av grunnen til at Stine valgte videreutdannelsen i Egersund. Utdanningen i Egersund tilbys på deltid og er desentralisert.

Heidi bor også på Eigerøy og hørte om mulighetene til videreutdannelse om kroniske sykdommer på arbeidsplassen sin. Siden det er 20 år siden hun var ferdig utdannet hjelpepleier, følte hun det var på tide med faglig påfyll.

– Denne utdanningen er svært relevant på min arbeidsplass. I tillegg kan en slik utdanning åpne flere dører med bedre sjanse til større stillingsprosent i kommunen.

Med fire barn å følge opp har utdanningen fått vente. Siden det ble mulighet til å ta videreutdanning i Egersund, ble det enklere å kombinere utdanning med jobb og familie.

– Jeg tror de fleste i klassen min valgte å ta videreutdanning fordi man kunne gjør det i Egersund. I en travel hverdag har vi ikke tid til å pendle til Stavanger for å ta utdanninger i tillegg til full jobb, sier Heidi.

Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster

Heidi Herredsvela Gravdal, student ved Dalane utdanningssenter.

Videreutdanning gjennom Dalane utdanningssenter

Dalane utdanningssenter er en del av Dalane videregående skole og har ansvar for å styrke utdanning for voksne i Dalane.

Dalane utdanningssenter tilbyr kurs, videregående opplæring for voksne og fagskole-, universitets- og høgskoleutdanning.

Rådgiver ved Dalane utdanningssenter, Gudrun Ellingsen, forteller at Dalane utdanningssenter, har mange fag å velge mellom og at undervisningen skjer både på dagtid og kveldstid, og det blir tatt hensyn til hvilke behov studentene har.

– Opplæringen er tilpasset voksne folk som har jobb og familie utenom, sier Gudrun Ellingsen.

Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster

Gudrun Ellingsen, rådgiver ved Dalane utdanningssenter.

Ressurs for regionen

Studenter med videreutdanning er en ressurs for regionen.

– Studentene sørger for at regionen får tilgang på etterspurt kompetanse. Studiene vi tilbyr hos oss er i hovedsak studier som er etterspurt av offentlig og privat næringsliv. Intensjonen er at studiene skal være forenelige med jobb og familiesituasjon. Det skal i utgangspunktet ikke være behov for arbeidsgiver å hente inn vikarer for å dekke fravær på grunn av studiene. Det gjør det fleksibelt for både arbeidsgiver og den ansatte, sier Ellingsen.

Hun forteller at det er positivt for Egersund at studenter får muligheten til å ta utdanning lokalt. Uten lokal tilrettelegging av utdanninger er det mange som ikke har anledning til å gjennomføre en videreutdanning. Det er for langt å reise til Stavanger eller Kristiansand. I dag finnes det flere gode nettstudier som gjør det enklere for mange å ta utdanning ved siden av jobb.

– Rene nettstudier passer ikke for alle. Derfor ønsker vi på Dalane utdanningssenter å legge til rette for en blanding av nettstudier og fysiske samlinger, alt etter hva som fungerer for næringsliv og studentene, sier hun.

For Egersund betyr lokale utdanninger at offentlig og privat næringsliv kan få tak i etterspurt kompetanse.

– Det kan være utfordrende for virksomheter å rekruttere kompetanse utenfra. De som allerede bor og jobber i regionen utgjør et reservepotensiale. De bor her og vil gjerne bli værende her. Da må vi legge til rette for at også disse kan få tilgang på kompetanseheving, sier Ellingsen. 

Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster

Dalane utdanningssenter er en del av Dalane videregående skole på Lagård i Egersund.

Nytt industrieventyr – søker kommunikasjonssjef

Publisert: 11.05.2021

Spennende stilling som kommunikasjonssjef med mulig arbeidssted i Egersund Energy Hub.

Norwegian Offshore Wind Cluster trenger en dyktig kommunikasjonssjef som kan jobbe i full stilling, med høy kompetanse og som kan bli med å styrke det etablerte og sterke miljøet ytterligere.

Megabite Reklamebyrå

Klyngen i Norwegian Offshore Wind Cluster har allerede over 280 medlemsbedrifter, og har vokst med over 150 bedrifter siden august. Det er stor interesse rundt havnæring og industri, og for mange av bedriftene er det nå viktig å innta posisjon innen denne næringen.

– Den nye kommunikasjonssjefen blir en viktig bidragsyter for hvorfor det er viktig å skape, få levert sine tjenester og komme i posisjon både innen bunnfast og flytende havvind, forteller tidligere kommunikasjonssjef Frank Emil Moen i selskapet.

Moen jobber som Managing Director i Energy Innovation, og vil fortsatt jobbe i ledelsen i klyngen på deltid som hovedansvarlig for blant annet forskning og utvikling.

Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster

Frank Emil Moen, tidligere kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster foran Egersund Næringspark/Egersund Energy Hub på Langholmen.

Sterkeste forsyningskjeden for flytende havvind

Norwegian Offshore Wind Cluster har som mål å være den sterkeste forsyningskjeden for flytende havvind over hele verden. Norge har en veldig sterk petro-maritim forsyningskjede, godt egnet til å ha denne posisjonen. Bedrifter som Equinor, og Aker Solutions er allerede i forkant, som en rekke andre norskbaserte selskaper. Medlemskap er åpent for alle typer selskaper eller organisasjoner, også internasjonalt.

Den nye kommunikasjonssjefen skal være dyktig på kommunikasjon på strategisk nivå, med relevant masterutdanning, og også være operativ på ulike publiseringsplattformer.

Ønsker gode kandidater til Egersund

Anne Vigdis Ellingsen, daglig leder Eigersund Næring og havnDaglig leder i Eigersund Næring og Havn KF, Anne Vigdis Ellingsen, ønsker at stillingen blir besatt av noen som ønsker å ha arbeidsplassen sin i Egersund Energy Hub på Langholmen.

– I Egersund Energy Hub kan du sitte i et coworking space sammen med andre likesinnede som også jobber innen fornybar energi, forteller Anne Vigdis.

Tyngdepunktet for offshore- og vindsatsing i Sør-Rogaland ligger i Egersund. Da er det flott om den nye kommunikasjonssjefen kan ha arbeidssted i Egersund.

– Vi ønsker gode kandidater som bor eller ønsker å flytte til Egersundregionen for å styrke klyngen i Norwegian Offshore Wind Cluster, sier hun.