fbpx

Partner:

Dalane videregående skole

Forside » Partnere » Dalane videregående skole

KORT OM DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE:

Dalane videregående skole har et bredt fagtilbud innen både yrkesfag og studiespesialiserende fag. Med 700 elevplasser og 130 ansatte er vi Rogalands største regionskole. Skolen er også en viktig regional aktør i det videre utdanningsløpet gjennom Dalane utdanningssenter.

Visjonen Læring for alle – alltid er styrende for vår virksomhet. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle et solid grunnlag for livet, videre utdanning og læring. Alle deltakere i skolesamfunnet arbeider for et opplæringstilbud av høy kvalitet, tilpasset alle elevers forutsetninger for læring, og regionens og næringslivets kompetansebehov.

Vi er en lærende organisasjon der læring skjer gjennom aktive prosesser i samhandling mellom elever og personale. Skolens personale er faglig oppdaterte, og gjør hverandre gode ved å dele kompetanse og erfaringer. Vi arbeider strukturert for å sikre samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet, og med kompetanseutvikling av våre ansatte.

Opplæringen skal fremme læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Internasjonal virksomhet er en viktig del av vårt opplæringstilbud. Gjennom internasjonalt samarbeid opparbeider elevene kunnskaper og ferdigheter som bedre gjør dem i stand til å forstå og delta i et internasjonalt arbeidsliv, og bidrar til elevenes læring, utvikling og danning.

Ved skolen gir vi utdanningstilbud innen ulike fagområder:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Innføringsklasse
 • Påbygg til generell studiekompetanse
 • Salg, service og reiseliv
 • Studiespesialisering
 • Teknologi og industrifag
 • Tilrettelagt opplæring
 • Voksenopplæring

Informasjonsfilm om skolen.

JOBBE HOS OSS:

Ved Dalane videregående skole finner du et utviklingsorientert personale med god faglig og pedagogisk kompetanse. Vårt læringssyn er at læring skjer gjennom deltakende kunnskapsutvikling, og at alle elever gjennom samhandling med andre mennesker kan lære og ha framgang. Ved tilsetting vektlegger vi derfor personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet.

Ledige stillinger lyses ut i Rogaland fylkeskommunes jobbsøkerportal.

Vi har læreplasser i følgende fag:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Service- og administrasjonsfaget