fbpx

Partner:

Sokndal kommune

Forside » Partnere » Sokndal kommune

Kort om bedriften

Offentlig tjenesteproduksjon.

Vi leverer tjenester innen undervisning, helse, transport/tekniske oppgaver, kultur, fritid, næring og reiseliv.
De viktigste inntektene til kommunen er skatt, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til sine innbyggere. I Sokndal kommune er det 373 ansatte, fordelt på 268 årsverk.

Fagfelt:

Sokndal kommune driver offentlig tjenesteproduksjon. Stortinget og Regjeringen har bestemt mange faste oppgaver som kommunene i Norge skal utføre.

Viktige kommunale oppgaver

Undervisning:

• Barnehage (i Sokndal er det ingen kommunale, men 3 private barnehager)
• Grunnskole (i Sokndal er det en grunnskole – Sokndal skole)
• Skolefritidsordning (SFO)

Helse

• Primærhelsetjeneste
• Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
• Sjukeheim (Solbø sjukeheim)
• Fysioterapi
• Helsestasjon
• Helsevern for psykisk utviklingshemmede
• Psykiatri
• Sosialhjelp
• Legekontor

Kultur og fritid

• Folkebibliotek
• Kultur
• Kirker og kirkegårder

Næring

• Næring
• Reiseliv
• Cittaslow

Transport og tekniske oppgaver

• Forvaltning og planmyndighet
• Kommunale veier
• Vann og avløp
• Avfallshåndtering (Dalane Miljøverk)
• Parker og grøntanlegg
• Brann- og feiervesen
• Miljøvern
• Havner og båtplasser

Hvilke fagfelt/områder trenges arbeidskraft til i framtiden?

• Byggesaksbehandler
• Plan
• Helsesektoren
• Undervisningssektoren

Jobbe hos oss:

Søk her på ledige stillinger i Sokndal kommune her.

Kontaktperson for ledige stillinger, lærlingeplass og sommerjobb:

Kjetil Moen Braathen
Personalrådgiver
kmbr@sokndal.kommune.no

Sjekk også ut:

Sokndal kommune
Visit Sokndal
Magma Geopark
Motorcenter Norway
Jøssingfjord Vitenmuseum