fbpx

Partner:

Bjerkreim kommune

Forside » Partnere » Bjerkreim kommune

Nordøst for Egersund finner du Bjerkreim kommune. Kommunen har to tettsteder, Vikeså og Bjerkreim. Vikeså er administrasjonssenteret i kommunen. Vikeså ligger sentralt ved E39 med kort vei til bussforbindelse, skole, barnehage, idrettsanlegg, butikker og bensinstasjoner. Fra Vikeså er du bare en liten biltur fra den store næringsparken Skurve og en halvtime unna Sandnes.

Kort om kommunen:

Bjerkreim kommune har rundt 2800 innbyggere, og er arealmessig blant de største i Rogaland. Bjerkreim er en del av region Dalane som ligger i den sørlige delen av Rogaland, og er lokalisert like ved E39. Dette gjør fremkommeligheten enkel og effektiv. Innbyggerne er stolte av og glade i kommunen sin, og det lokale engasjementet er stort. Bjerkreim kommune har en tett organisasjon, som gjør det enkelt å komme i kontakt med de ulike tjenesteområdene én har behov for. Vi har mye flott natur, ledige boligtomter og næringsareal, veldig høy sysselsetting – og vi har rom for mer. Vi ønsker nye, gode, kompetente medarbeidere og innbyggere velkommen!

Offentlig tjenesteproduksjon. Vi leverer tjenester innen undervisning, helse, transport/tekniske oppgaver, kultur og fritid. De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til innbyggerne sine.

Fagfelt:

Bjerkreim kommune driver offentlig tjenesteproduksjon. Stortinget og regjeringen har bestemt mange faste oppgaver som kommunene i Norge skal utføre.

Viktige kommunale oppgaver er følgende:

Undervisning

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Spesialundervisning

Helse

 • Helse og sosial
 • Primærhelsetjenesten
 • Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • Alders- og sykehjem
 • Helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • Sosialhjelp

Transport og tekniske oppgaver

 • Lokale veier
 • Vann, kloakk og søppel
 • Brann- og feiervesen
 • Forvaltning og planmyndighet
 • Lokalt miljøvern

Kultur og fritid

 • Folkebibliotek
 • Fritidsklubber
 • Kirker og kirkegårder

På nettstedet Destinasjon Bjerkreim er det samlet mye informasjon om opplevelser, aktiviteter og severdigheter i Bjerkreim.