fbpx

Partner:

Norge Mineraler AS

Forside » Partnere » Norge Mineraler AS

Kort om oss

Norge Mineraler AS er et norsk-britisk naturressursselskap med fokus på mineralleting i Norge. Selskapets mineralressursestimater fra Bjerkreim leteprosjektet bekrefter forekomster i verdensklasse av de EU kritiske råmaterialene fosfat og vanadium, sammen med store mengder av titan. Hvor disse materialene kommer fra har en strategisk betydning i målet om å oppnå netto karbonnullutslipp. En forutsetning for dette er transparente forsyningskjeder.

Norge Mineraler innehar 61 undersøkelsesrettigheter som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i Sørvest-Norge. Norge Mineraler er 100% eid av det britiske selskapet Norge Mining Ltd. Selskapets undersøkelsesarbeid bygger på tidligere studier utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og har startet med innledende mulighetsstudier. Selskapet ambisjon er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og utvinningsvirksomhet med fokus på kritiske råmaterialer. For ytterligere informasjon kan du besøke www.norgemining.com

Hensynsfull mineralutvinning er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.