fbpx

Partner:

Norge Mineraler AS

Forside » Partnere » Norge Mineraler AS

Om oss

Norge Mineralers formål er å utvikle en ny verdikjede for ansvarlig produserte europeiske kritiske råvarer. Hensynsfull mineralutvinning er kjernen i vår forretningsmodell. Målet vårt er å minimere miljøpåvirkningen gjennom innovative løsninger og teknologi.

Hovedfokuset for vår virksomhet er knyttet til forekomsten av tre kritiske mineralressurser i Eigersund kommune: magnetitt med vanadium, apatitt med fosfor og ilmenitt med titan. Disse etterspørres av industrier og myndigheter i arbeidet med å sikre forsyningssikkerhet og karbonklimanøytralitet i Europa.

I Eigersund vil prosjektet gå fra lete- og undersøkelsesfasen når påbegynt reguleringsarbeid er sluttført, og tilhørende driftskonsesjoner er formelt godkjent. Vi jobber nå med en mulighetsstudie som vil bli fullført senere i 2024, med planer for fullt elektrifiserte operasjoner og vertikalt integrert prosessering som kan levere karbonnøytrale produkter.

Norge Mineraler har i dag 17 ansatte. I tillegg jobber vi tett med konsulenter fra NorConsult, SRK, Hatch, ABB I tillegg jobber Hovedkontoret ligger i Egersund. I tillegg har vi kontor i Oslo.

For ytterligere informasjon, se vår nettside www.norgemineraler.com

Fagfelt:

  • Teknologi og utvikling
  • Geologi

Jobbe hos oss:

Når vi bygger organisasjonen, er fokus på mangfold svært viktig; vi trenger at våre ansatte er ulike og tenker ulikt. Samtidig må våre ansatte trives i et hektisk miljø, drives av spenningen som ligger i å utvikle nye løsninger, og utfordre hvordan vi kan gjøre ting bedre.

Hvis du er opptatt av å løse utfordringene med forsyningssikkerhet og klimanøytralitet, og du er interessert i å være en del av Norge Mineraler sitt lag – da vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Kontakt oss på norge.mineraler@norgemining.com eller HR-Manager Solveig Hognestad på sh@norgemining.com.