fbpx

Partner:

Rekefjord Stone

Forside » Partnere » Rekefjord Stone

Kort om bedriften:

Nordmenn er, etter sigende, født med ski på beina. Men etter over hundre år med bergverksdrift og steinvirksomhet i Sokndal, er det kanskje mer sannsynlig at vi i Rekefjord blir født med stein i blodet? Det er i hvert fall ingen tvil om at stein er viktig for bygda vår – og at stein fra Rekefjord er viktig for Europa.

Rekefjord Stone har forsynt Norge og Europa med høykvalitetsstein til infrastruktur og bygninger siden 1963. Selskapet forsyner Europa med høykvalitetsstein til bygging av infrastruktur og bygninger. Pukkverket ligger gunstig til med hensyn til transport av stein, og det regnes rundt 600 skipsanløp i året. Hvert år kjøper vi varer og tjenester for 100 millioner kroner i regionen. Risa er vår største samarbeidspartner. Vi kjøper også varer og tjenester fra mange andre lokale bedrifter.

Steinprodukter med lang levetid

De to steintypene i bruddene, «Ansit» og Norit», er blant de eldste bergartene på jorden. Produktene som fremstilles benyttes blant annet til:

 • Asfalt, betong og bærelag
 • Infrastruktur
 • Veibygging/landskapsutforming

 • Bolig-, tunnel- og brobygging
 • Konstruksjoner i vann (eksempelvis havvindprosjekter)
 • Jernbanepukk
 • Kystbeskyttelse

Tusen mål med muligheter

I tillegg til å fortsette steinuttaket på en bærekraftig måte, er det ønskelig å se på mulighetene for å utvikle området med ny spennende industri. Kombinasjonen av lokal
kompetanse, strategisk beliggenhet og naturgitte forutsetninger gir Rekefjord en sterk posisjon for verdiskapende næringsvirksomhet i uoverskuelig fremtid. Vi utreder blant annet løsninger for havvindindustrien, offshoremarkedet, fiskeoppdrett og annen tyngre industri som kan kombineres med dagens bergverkindustri.

For å kunne sikre et godt samspill med kommune og lokalmiljø, legger vi vekt på å fremme en prosess drevet av åpenhet, dokumentasjon og fakta.

Engasjert eier med klare miljøambisjoner

Siden september 2020 har Rekefjord Stone vært eid av det norske miljø- og ressursselskapet NOAH Environment AS, som er heleid av Gjelsten Holding. NOAH har 30 års erfaring med mottak og behandling av forurensende masser fra industri og forbrenningsverk.  Hvert år investerer NOAH betydelige summer i forskning og utvikling av nye sirkulære løsninger. Blant annet er selskapet godt i gang med utvikling av ny teknologi for gjenvinning av salter fra flyveaske. Flyveaske er et restprodukt fra forbrenningsverkene.

Fagfelt:

Kompetansen er viktig både for våre kunder og for våre omgivelser. Alle skal være trygge på at Rekefjord Stone er en profesjonell aktør som til enhver tid besitter oppdatert kompetanse. Rekefjord Stones kompetanse er knyttet opp til de ulike funksjoner bedriften er avhengig av som blant annet:

 • Operatører
 • Reparatører
 • Maskinkjørere
 • Skipsagenter
 • Laboranter
 • Administrative stillinger/Økonomi/HR/HMS

Jobbe hos oss:

Ledige stillinger lyses ut på egersundregionen.no, men også via RSA sin nettside.