fbpx

Partner:

Aker Solutions

Forside » Partnere » Aker Solutions

Kort om bedriften:

Aker Solutions hjelper verden til å møte sine energibehov. Vi utvikler produkter, systemer og tjenester som kreves for å låse opp energi. Målet vårt er å maksimere utvinning og effektivitet av olje- og gassaktiviteter, samtidig som vi bruker vår kompetanse til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger. Aker Solutions har over 15.000 ansatte globalt.

Aker Solutions har ca. 600 ansatte i Egersund, hvor rundt halvparten har oppgaver knyttet til produksjonen som fagarbeidere, arbeidsledere, installasjonsledere og prosjektledere, mens resten hovedsakelig er ingeniører, teknikere, IT-personell, økonomer eller personer knyttet til HMS, HR og administrasjon.

Aker Solutions er kjent for utvikling av egne medarbeidere, og i Egersund er majoriteten av ledere og nøkkelpersonell rekruttert og utviklet internt. Utfordrende oppgaver står i kø, og det gir personlige og karrieremessige utviklingsmuligheter for de som vil og kan.

Bli med i et arbeidsmiljø med kjekke kollegaer, og i en industri med positive framtidsutsikter!

Aker Solutions har nylig sikret nye langsiktige kontrakter, og prosjektporteføljen er høy. Vi rekrutterer nå flere nye medarbeidere for å styrke våre team og forbereder oss på fremtidig vekst.

Jobbe hos oss:

Ledige stillinger hos oss finner du på vårt nettside her.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke til enhver tid har alle ledige posisjoner utlyst så ønsker du å få vurdert om din kompetanse er noe vi søker etter, er det bare å sende oss en mail.

Vi tar årlig inn lærlinger i disse fagene:

 • NDT kontrollørfaget
 • Elektriker
 • Sveisefaget
 • Platearbeiderfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Kran og løfteoperasjonsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrioppmålerfaget
 • Logistikkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Stillasbyggerfaget

Vi har etablert TOL (Talent Opplæring Ledelse) for å identifisere talenter tidlig i karrieren, der vi etter 12 måneders læretid vil evaluere kandidater for en utvidet læreplan innen ledelse som et tillegg til den ordinære læreplanen.