fbpx

Partner:

Eigersund Kommune

Forside » Partnere » Eigersund Kommune

Kort om bedriften:

Offentlig tjenesteproduksjon.
Vi leverer tjenester innen undervisning, helse, transport/tekniske oppgaver, kultur og fritid.
De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til innbyggerne sine. I Eigersund kommune jobber det  1430 ansatte, 1070 årsverk.

Fagfelt:

Eigersund kommune driver offentlig tjenesteproduksjon. Stortinget og regjeringen har bestemt mange faste oppgaver som kommunene i Norge skal utføre.

Viktige kommunale oppgaver er følgende:

Undervisning

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Spesialundervisning

Helse

 • Helse og sosial
 • Primærhelsetjenesten
 • Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • Alders- og sykehjem
 • Helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • Sosialhjelp

Transport og tekniske oppgaver

 • Lokale veier
 • Vann, kloakk og søppel
 • Brann- og feiervesen
 • Forvaltning og planmyndighet
 • Lokalt miljøvern

Kultur og fritid

 • Folkebibliotek
 • Fritidsklubber
 • Kirker og kirkegårder

Hvilke fagfelt/områder vil dere trenge arbeidskraft til i fremtiden?

 • Helse og sosial sektoren
 • Leger
 • Undervisningssektoren
 • Prosjektledere
 • Teknisk personell

Jobbe hos oss:

Vi har ledige stillinger: Se her.

Vi tilbyr 15 læreplasser innen:

 • Fagområdet barne og ungdomsarbeidet
 • Helsefagarbeider
 • Kontor og administrasjons fag
 • Institusjonskokk
 • Renholdsoperatør

Vi tilbyr sommerjobber innen:

 • 28 stk innen helse og sosial
 • 6 stk innen vann og avløp
 • 2 stk på brann
 • Også innen tekniske fag.

Kontaktperson for stilling ledig, læreplass/lærling, sommerjobb:

Arild Sandstøl
Epost: arild.sandstol@eigersund.kommune.no