fbpx

Partner:

Energy Innovation

Forside » Partnere » Energy Innovation

KORT OM BEDRIFTEN

Energy Innovation har etablert det fremste senteret i Norge, og et av de fremste sentre i verden innen trening, utdanning, FoU og forretningsutvikling innen vindkraft og miljøteknologi.
Energy Innovation tilbyr sikkerhetskurs og tekniske utdanninger innen Global Wind Organisation (GWO) sin standard. Kursene er nødvendig for å kunne jobbe med vindkraft, enten på land eller til havs. Som eneste senter i Norge tilbyr vi vindteknikerutdanning, og sammen med Fagskolen Rogaland, som nå har etablert seg i Egersund Energy Hub, utvikler vi nye utdanninger til bruk i Norge og internasjonalt.

Energy Innovation tilbyr skreddersydde kurs, øvelser og konsulenttjenester for energisektoren og leder. I tillegg deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt i tett samarbeid med industri, forskningsinstitutt og universitet i inn- og utland.

Vi utvikler en global franchise for leveranse av GWO sertifisering og utdanninger innen landvind, havvind og miljøteknologi. De første kontraktene i USA og Europa er signert, og det første senteret ble etablert i New York våren 2023.

HVILKE PRODUKTER/TJENESTER LEVERER/UTFØRER BEDRIFTEN?

• Innovasjonsprosjekter, forskning og utvikling
• GWO sertifisering innen HMS
• GWO Blade repair og GWO Basic Technical Training
• Utdanning av vindteknikere
• Beredskapsøvelser for vindindustrien, on- og offshore
• Sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg
• Konsulenttjenester innen on- offshore vind og miljøteknologi

FAGFELT:

• Vindkraft, on- og offshore,
• Fornybar energi og miljøteknologi,
• Andre industrielle tjenester on- og offshore

Hvilke fagfelt/områder vil dere trenge arbeidskraft til i fremtiden?

Det er et betydelig behov for personell som har kompetanse innen installasjon, drift og vedlikehold av vindkraftverk, on- og offshore. Også tilkomstteknikk og bladreparasjon. Vi utvider aktivteten og vil trenge flere instruktører / pedagoger innen både HMS og tekniske fag.