fbpx

Partner:

AKS Arbeid – AKS Kompetanse

Forside » Partnere » AKS Arbeid – AKS Kompetanse

AKS-selskapene jobber aktivt for å finne de gode løsningene i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med samfunnsbevisste virksomheter, som har rekrutteringsbehov og/eller ønsker å bidra gjennom å tilby arenaer for trening og utvikling. Vi er samarbeidspartnere for rekruttering av arbeidskraft til næringslivet. Ved å matche arbeidsgiveres kompetansebehov med jobbsøkeres ressurser oppnår vi økt arbeidsinkludering og bidrar til å gi mennesker muligheter. AKS-selskapene er lokalisert i Egersund, og er eid av de fire kommunene i Dalane.

Arbeid er målet! For å lykkes tar vi utgangspunkt i den enkeltes ressurser og næringslivets behov for arbeidskraft.

AKS KOMPETANSE

AKS Kompetanse AS er leverandør av flere ulike arbeidsinkluderingstjenester på vegne av NAV og kommuner. I tillegg tilbyr AKS Kompetanse kurs og veiledning til virksomheter og private. AKS Kompetanse AS kan være en samarbeidspartner i sykefraværssaker hvor NAV sin ordning med Ekspertbistand vurderes som hensiktsmessig. Vi kan også bidra med karriereveiledning m.m. for virksomheter i omstilling. AKS Kompetanse kan være en samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å søke om støtte til basiskompetanseopplæring for ansatte via Kompetanseplussordningen. AKS Kompetanse AS kan tilby sertifiserte instruktører i Mindfulness Based Coping og har utviklet konseptet Et arbeidsliv i balanse. Vi har også ansatte med kurs innen konseptet Tankevirus.

AKS ARBEID

AKS Arbeid AS leverer tjenester på vegne av NAV, og er samarbeidspartner for rekruttering av arbeidskraft til næringslivet.

Ved å matche arbeidsgiveres kompetansebehov med jobbsøkeres ressurser oppnår vi økt arbeidsinkludering og bidrar til å gi mennesker muligheter. AKS Arbeid AS er leverandør av Arbeidsforberedende trening og har en flott arbeidstreningsarena i vår kantine i Egersund Forum. I tillegg har vi et stort nettverk av samarbeidspartnere som kan tilby arenaer for utvikling for våre jobbsøkere, og slik bidrar til at de kan nå målet om skole eller arbeid.