fbpx
Forside » Jobb » Næringslivet i Egersundregionen

Næringslivet i Egersundregionen

I Egersundregionen er det flere tusen registrerte foretak og virksomheter. Med et rikt næringsliv finnes det mange muligheter for deg som ser etter spennende jobb.

Egersundregionen er i vekst og har et variert næringsliv innen de fleste næringsområdene. Det maritime industrimiljøet er en av de største næringene, men fiske er fortsatt stor i regionen. Egersund har en av de største fiskerihavnen målt i landført kvantum.

Det er flere spennende jobbmuligheter innen bransjer som IT, helse, servicebransjen, finans, industri og produksjon, olje og gass, bygg og anlegg, data og teknologi, logistikk og salg.

Det finnes mange jobber i butikk, restaurant og kafé i Egersund sentrum, og i industri- og håndverksbedrifter omkring byen.  

I Egersundregionen finnes det mange stillinger i offentlig sektor. Her er det også gode muligheter for sommerjobber og lærlinger.

På Eigerøy ligger det flere store bedrifter som er viktige for næringslivet i Egersundregionen. Her finnes det mange jobbmuligheter.

Maritim klynge med verdensledende aktører

Galskap, sa mange da Thorleif Robertson i 1946 startet produksjon av radioapparater i Egersund. Pessimistene tok feil. Thorleif Robertsons pionerarbeid har dannet grunnlaget for et industrieventyr. I Egersund har nå en høyteknologisk, maritim klynge som er unik i Norge, og ledende internasjonalt.

Den maritime klyngen i Egersund består av et titalls bedrifter med til sammen rundt 200 lokalt ansatte. Samlet har bedriftene en omsetning på en milliard kroner.

Den maritime klyngen i Eigersund har behov for flere medarbeidere. IT-medarbeidere/programvareutviklere og maritim kompetanse er etterspurt.

Kommunene er limet i samfunnet

De største arbeidsgiverne i Egersundregionen er kommunene selv. Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund kommuner leverer tjenester innen blant annet undervisning, helse, transport/tekniske oppgaver, kultur og fritid.

Kommunene jobber med å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser. Alle kommunene har oppstartshjelp å tilby til de som vil etablere ny virksomhet.

Egersund Group er en internasjonal bedrift innen maritim næring og teknologi.

Egersund Energy Hub er en sentral aktør innen fornybar energi.

Maritim næring – mottar 890 tonn fisk i døgnet

Havnens gunstige beliggenhet og nærhet til rike fiskefelt har gjort at Egersund i flere hundre år har vært en betydelig fiskeriby. Historien forteller om mange år med sildeeventyr. 1840 var et slikt år. Da ble det eksportert 39.000 tønner sild til Sverige og Østersjø-landene.

Med fem mottaksanlegg for fisk og topp kvalifiserte servicebedrifter for fiskeflåten, er Egersund i dag en av landets største, viktigste og bestefiskerihavner. Havnen har en samlet kailengde på 4.500 meter, med dybder fra seks til ni meter. Dette inkluderer tre ro-ro kaier. Egersund havn er normalt isfri hele vinteren og har ingen tidevannsforskjell.

En av landets største vindkraftregioner

I løpet av få år har Eigersund gått fra å importere kraft for å dekke elforbruket i kommunen til å bli storeksportør. Produksjonen til de 40 vindturbinene i Eigersund vindpark tilsvarer
forbruket til 25.000 husstander. I vindkraftanleggene, som helt eller delvis ligger i Egersundregionen, er det til sammen 189 vindturbiner. De står for nær en femtedel av
vindkraftproduksjonen i Norge.

Egersund Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen, som ligger strategisk plassert på landsiden av Egersund havn. I samarbeid med Dalane videregående skole har de Norges eneste utdanningstilbud for vindteknikere.

Der legges det til rette for et tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for universitet og høyskoler, samt annen forsknings- og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi.

vindmølle med naturlandskap
vindmølle med naturlandskap

Egersund har en av landets best bevarte, fargerike, trehusbebyggelser. (Foto: Arne Ove Østebrøt)

Produksjonen til de 40 vindturbinene i Eigersund vindpark tilsvarer forbruket til 25.000 husstander. (Foto: Arne Ove Østebrøt)

Handelsbyen Egersund på offensiven

Et mangfold av butikker, mange gode spisesteder og et koselig sentrum er med på å gjøre Egersund til en attraktiv by å bo i og å besøke.

Nisjebutikker og hyggelig betjening, trekkes fram når tilreisende forteller hvorfor de kommer til Egersund for å handle. Handelsbyen Egersund er i stadig utvikling, og flere bransjer har snudd
handelslekkasje til vekst. Med velrennomerte bilforhandlere tiltrekker Egersund seg bilkjøpere fra et stort distrikt.

 Sterkt og variert industrimiljø 

Industrien står sterkt i Egersundregionen med et mangfold av små og store bedrifter, Flere av bedriftene er velrenommerte og ledende aktører også i de internasjonale markedene de opererer i. Noen av dagens store bedrifter startet på bar bakke og har hatt en utvikling som overgår drømmene.

Hjørnesteinsbedriften Aker Solutions Egersund driver mekanisk fabrikasjon til energi- og offshoreindustrien. Bedriften er verdensledende innen subsea-installasjoner, og er internasjonalt anerkjent for sine leveranser av moduler til oljeplattformer. Ordretilgangen er historisk god. Bedriften har ordrereserver for flere år.

Egersundregionen er en av de største stein- og gruveregionene i Norge. Nå pågår det omfattende undersøkelser og kartlegging av mineraler med sikte på ny gruvedrift. Resultatene er så langt meget positive. Det er anslått at mineralressursene slik de ligger i de undersøkte områdene,
har en verdi på mange hundre milliarder kroner. 

jente klapper ku
aker solutions egersund sett fra sjøen i 2018

Under høstmarked i Egersund kom man tett på ulike dyr fra Egersundregionen. (Foto: Arne Ove Østebrøt)

Aker Solutions Egersund er hjørnesteinsbedriften i Eigersund kommune. (Foto: Arne Ove Østebrøt)

Landbruket er viktig i egersundregionen

Landbruket i Egersundregionen står for en solid verdiskapning og har, direkte og
indirekte, en betydelig sysselsetting. Bjerkreims er den største landbrukskommunen i regionen, men også i Eigersund og de andre kommunene er landbruket viktig. I regionen er
det nesten 500 bruk med dyr.

I 2021 ble det produsert melk i Dalane tilsvarerende årsforbruket til rundt
342.000 personer. Kjøttproduksjonen har økt betydelig i Dalane de siste årene. I 2021 ble
det produsert nesten 9.000 tonn.

80 prosent av bøndene i Dalane driver med sau. Bjerkreim er den nest
største sauekommunen i Norge. Også Eigersund er blant landets største
sauekommuner. Saueholdet har stor betydning for pleie av kulturlandskapet.

Mer informasjon

Er du interessert i mer informasjon om næringslivet i Egersundregionen? Ta kontakt med:

Helene Holm

helene.holm@eigersund.kommune.no

Mobil: 957 33 131

Se også:

Starte eller utvikle bedrift

Ledige stillinger

Jobb til begge to