fbpx

Partner:

Titania AS

Forside » Partnere » Titania AS

KORT OM OSS:

En av Norges største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver: Titania.

Titania AS er et bergverk i Sokndal kommune med en lang historie bak seg og mange år foran seg. I den sørligste delen av Rogaland har det vært malmbrytning helt siden 1902, selv om de første forsøkene startet allerede i 1860-årene.

Vi har ca. 240 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Canada.

Årlig produseres det ca 700 000 tonn ferdig ilmenitt konsentrat hos oss. Malm og sidebergarter knuses og går gjennom en rekke prosesser for å kunne levere ilmenitt til Europas og Asias titanpigmentindustri. Den svarte ilmenitten forvandles til et rent, hvit stoff – titandioksid. Bruksområdet for titandioksid er mangfoldig. Blant annet brukes stoffet til maling og lakk, plast, papir, gummi og kosmetikk. Foruten hovedproduktet ilmenitt, leveres også to biprodukter, magnetittkonsentrat og sulfid konsentrat.

Det er strenge krav til de produktene vi leverer. God produktkontroll er derfor en viktig del av aktiviteten vår. Vårt eget laboratorium har moderne og avansert analyseutstyr for fortløpende kontroll av både råmalm og ferdigprodukter.

Titanias verdier – Kundefokus, Kommunikasjon, Teamarbeid, og Lederskap er nøkkelelementer i vårt og konsernets DNA. Verdiene knytter oss sammen, beskriver hva vi står for og hvordan vi handler – hver dag.

Jobbe hos oss?

Våre ledige stillinger lyses ut her. 

LÆREPLASSER:

Vi tilbyr læreplasser i følgende fag:

• Fjell- og bergverksfaget
• Anleggsmaskinreparatør
• Sveis
• Plate
• Industrimekaniker
• Kjemiprosess
• Elektriker
• Automatiker

Inntaket er vanligvis i februar/mars – og oppstart av læretiden midt i august. Titania har lang erfaring som godkjent lærebedrift. Hos oss får du god opplæring og oppfølging innen ditt fag. Vi har egen fadderordning og tett samarbeid med opplæringskontorene OKAB, OFIR og OFEL.

GEOLOGI:

Geologisk er distriktets titanmalmer knyttet til et 1 200 km² stort område med dypbergarter, hovedsakelig anortositt. Forekomsten ble dannet for ca. 430 millioner år siden. Massivene av anortositt strekker seg fra Brusand på Jæren til Hidra utenfor Flekkefjord. De viktigste titanforekomster opptrer som intrusiver i anortositt. Det verdifulle mineralet i forekomstene er ilmenitt.

OM PROSESSEN:

Det er mange prosesstrinn for å utvinne så mye ilmenitt som mulig fra malmen. Prosessen ved Titania er en «våt» prosess hvor malmen fra gruva males ned og blandes med vann. All skilleprosesser skjer derfor i en blanding av vann og gods. I grovknuseren blir malmen knust til 20 – 30 cm stykker. Disse transporteres videre på bånd til finknuseriet og mølleavdelingen.

Den nedknuste malmen tilsettes store mengder vann og males videre i kulemøller til fin sand med kornstørrelse mindre enn 0,5 mm. Hensikten med denne prosessen er å frigjøre ilmenitten fra bergarten. Dette er en forutsetning for å kunne skille ilmenitt fra bergart. Nå kan separeringen av de ulike mineralene starte. Ilmenitt skilles fra bergartsmineralene ved at mineralenes ulike egenskaper utnyttes i tyngdekraftseparasjon, magnetseparasjon og flotasjon. Etter denne prosessen er ferdig føres konsentratene i en rørledning til tørkeanlegget på fjellet ved Jøssingfjord. Her foregår den siste del av prosessen fram til ferdige produkter.

Over 2 millioner tonn avgang pr. år deponeres i et eget landdeponi. Avgangen er et restprodukt som inneholder forskjellige bergartsmineraler etter at ilmenitt er fjernet.