fbpx
– Nærheten til havna og de andre store aktørene på Eigerøy gjør at produksjonen er sentralt plassert, sier administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø.

– Nærheten til havna og de andre store aktørene på Eigerøy gjør at produksjonen er sentralt plassert, sier administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø.

Egersund er først ut med hydrogenproduksjon i Rogaland – gir store muligheter

Tekst og foto: Megabite Jæren og Dalane

Den planlagte hydrogenfabrikken på Kaupanes i Egersund kan bli starten på et nytt industrieventyr for Egersund.

I 1905 var Egersund først ut med kraftproduksjon i Rogaland med kraftstasjonen i Øgreyfoss. Når produksjonen av hydrogen starter opp på Kaupanes i løpet av neste år, er Egersund nok en gang først ut med produksjon av fornybar energi.

– Det var ikke stormende jubel i 1905. Folk hadde oljelamper og mente det var mer godt nok. Det samme kan vi si om hydrogen i dag. Foreløpig kan det være vanskelig å forklare hvorfor vi satser på dette, men potensialet er stort.

Det sier administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø.

Hva kan egentlig hydrogen brukes til?

Utgangspunktet for hydrogenproduksjonen på Kaupanes er å produsere energi til Robinson-prosjektet. Ambisjonen til pilotprosjektet er å se på hva som kan gjøre øysamfunn 100 prosent fornybare, der Eigerøy brukes som et testområde. Men hva er egentlig hydrogenproduksjon? Hvordan foregår dette i praksis og hva skal hydrogenet brukes til? Det er ingen selvfølge at mannen i gata kan forklare dette på en enkel måte. Det kan derimot Idar Sønstabø. Det er fordi selskapet han leder eier 40 prosent av Dalane Hydrogen, som er selskapet som skal produsere hydrogen på Kaupanes. Eigersund Næring og Havn eier 20 prosent og de resterende 40 prosentene eies av Hydrogen Solutions.

– Hydrogenproduksjon gir uante muligheter. Men foreløpig er vi helt i startfasen, og det er for tidlig å si noe om hvor stort dette kan bli, på samme måte som da kraftproduksjonen i Øgreyfoss startet opp i 1905, sier Idar Sønstabø.

Kaupanes industriområde. Foto: Eigersund Næring og Havn.

Kaupanes industriområde. Foto: Eigersund Næring og Havn.

Egersund kan bli en grønn havn

La oss lære litt mer om hvorfor hydrogenproduksjon har et så stort potensial.

– Hydrogen er en energibærer. Hydrogen skaper ingen energi, men den lagrer energi – enten i gassform eller i flytende form. Derfor kan hydrogen for eksempel erstatte et batteri eller diesel. Du kan lagre strøm i batteri, eller du kan lagre energi i form av hydrogen. Det samme prinsippet gjelder for diesel, hvor hydrogen kan erstatte energi som ikke er fornybart, forklarer Sønstabø.

– På Kaupanes skal vi fremstille grønn hydrogen via elektrisitet som er fornybar – det vil si fra vann, vind eller sol. Hydrogen er en like effektiv energibærer som annen type gass og virkningsgraden er ganske lik. Derfor tror vi mulighetene er store.

For å produsere hydrogen på Kaupanes, trenger fabrikken kun vann og strøm.

– Oksygen vil være den eneste avgassen, og den kan slippes rett ut i lufta.

Hydrogenet som produseres, lagres enten som gass eller flytende ved at den kjøles ned.

– Innenfor maritim transport er flytende hydrogen det snakkes mest om. Flytende hydrogen vil være enklere å få transportert fra Egersund og ut til potensielle kunder, sier han.

Vil ha flere samarbeidspartnere

I første omgang skal store deler av gassen som vil bli produsert, brukes rett i Robinson-prosjektet. Nå jobbes det mot flere samarbeidspartnere som ser på muligheten til å bruke hydrogen som drivstoff på varetransportbiler i regionen.

– Stavanger og Sandnes er kommuner som har satt seg som mål å redusere klimautslippene betydelig innen 2025. Her kan vi spille en sentral rolle i vår produksjon av hydrogen.

Mange ferjeselskaper langs kysten av Norge har hydrogenferjer i drift.

– Dette er potensielle kunder for oss, sier Idar Sønstabø.

For Dalane Hydrogen er hovedutfordringen å skaffe nok kunder.

– Klarer vi det, kan vi skalere opp produksjonen relativt raskt.

Sønstabø er ikke i tvil om at Kaupanes er et egnet sted for hydrogenproduksjon.

– Nærheten til havna og de andre store aktørene på Eigerøy gjør at produksjonen er sentralt plassert.

Odd Stangeland, ordfører i Eigersund kommune.

Odd Stangeland, ordfører i Eigersund kommune.

Ros fra ordføreren

Odd Stangeland, ordfører i Eigersund kommune, gleder seg over at det nærmer seg produksjonsstart av hydrogen på Eigerøy.

– Det er strategisk viktig med tanke på videreutvikling av Egersund havn og hele regionen. Nå er vi helt i førersetet av norske havner som gjør at båter som bruker hydrogen, kan bunkre i Egersund. Det samme gjelder kjøretøy i fremtiden.

– Dette er nok et eksempel på at vi har innovative miljøer i Egersund som hele tiden søker nye muligheter. De er ekstremt flinke til å hele tiden tenke på hvordan vi på en best mulig måte kan rigge oss for fremtiden.

Ordføreren roser Dalane Energi for at de stadig ser på innovative løsninger som styrker regionen.

–  Det er viktig at Dalane Energi har den rolle, og at de tar den rollen. De er hele tiden på let etter å smøre tannhjulene rundt forbi slik at regionen styrker sin posisjon.