fbpx

Vi gjentar suksessen!

Egersundregionen tilbyr flinke studenter
utfordrende sommerjobber

Ledende bedrifter og kommuner i Egersundregionen har gått sammen om å skape unike sommerjobber for studenter. Vi er på jakt etter flinke hoder som blir ansatt i en bedrift for å løse utfordringer bedriften står overfor, eller få testet ut tilegnet kompetanse på andre måter. Studentene skal kunne bidra til idé og nyskapning.

Du får en unik mulighet til å skaffe deg relevant erfaring og bygge nettverk. I tillegg får du delta på sosiale sammenkomster i løpet av sommeren.

Ønsker du deg en utfordrende sommerjobb i en av landets mest spennende regioner? Se informasjon om de ulike sommerjobbene og send oss en søknad.

Velkommen til Egersundregionen!

Les om våre sommerjobbedrifter 2022:

Aker solutions – Sommerjobb 2022

Beskrivelse:
Aker Solutions hjelper verden til å møte sine energibehov. Vi utvikler produkter, systemer og tjenester som kreves for å låse opp energi. Målet vårt er å maksimere utvinning og effektivitet av olje- og gassaktiviteter, samtidig som vi bruker vår kompetanse til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger.

Fagfelt:
Aker Solutions i Egersund søker etter studenter til sommerjobb på ulike fagfelt. Bli med på vår spennende #PowerTheChange reise med å løse utfordrende oppgaver for den globale energiindustrien.

Antall stillinger:
10

Søknadsfrist:
31.01.22

Arbeidsperiode:
Etter avtale

Prosjektmedarbeider HAVN

Beskrivelse:
Eigersund Næring og Havn forvalter og utvikler kommunens næringsområder. Ett av de viktigste områdene er Kaupanes havne- og næringsområde, hvor vi nå har satt i gang flere større utviklingsprosjekter.

Dersom du ønsker å være med å planlegge og utvikle dette området, søker vi nå etter en student med spesialisering innen logistikk eller skipsfart. I tillegg kan det være ønskelig med bistand i pågående prosjekter og andre mulighetsstudier.

Fagfelt:
Logistikk eller skipsfart

Antall stillinger:
1

Søknadsfrist:
Løpende.

Arbeidsperiode:
Etter avtale.

Eigersund Næring og Havn sitt formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samIet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling til næring. Foretaket har også ansvar for forvaltning og utvikling av Egersund havn, som er en av Norges største fiskerihavner. Eigersund Næring og Havn er kommunens kontaktledd til næringslivet. Vi har dialog og oppfølging med bedrifter i oppstarts- og utviklingsfaser, gir informasjon om tilskuddsordninger, kompetansehevende tiltak m.m. Vi utfører også næringsfaglige vurderinger på oppdrag fra NAV. Foretaket har 5 ansatte.

Prosjektmedarbeider

Beskrivelse:
Dalane Energisalg jobber for å videreutvikle en moderne organisasjon som er bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Vår ambisjon er å være den mest bærekraftige aktøren med de mest fornøyde kundene i energibransjen.

Vi tilbyr i dag strømprodukter og rådgivningstjenester til våre bedriftskunder og i privatmarkedet. Vi ønsker å finne nye muligheter i markedet og tror det kan la seg gjøre med noen som kan se ekstra ferskt og nytt på bransjen vår!

Fagfelt:
Markedsføring, Elkraft ingeniør, industriell økonomi, IT, Forretning og produktutvikling

Antall stillinger:
2 eller flere

Søknadsfrist:
20.04.2022

Arbeidsperiode:
Etter avtale.

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Enida AS og Dalane Energisalg AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene. Totalt er vi ca. 60 ansatte fordelt på Dalane Energi, Dalane Energisalg, Dalane Kraft og Enida.

programvareutvikler!

MT har utviklet simulatorer for fartøys bevegelse. Denne ønsker vi å utvide med 3D grafikk. Vi ønsker og se på og bruke Microsoft Flight Simulator 2020 SDK og importere 3d modells av båter.

Disse båtene skal bevege seg og oppdatere position/heading og forflyttinger i 3D verden med og bruke SimConnect interface.

Bevegelsedata på fartøyet kommer på nettverk over UDP.

Fagfelt:
Ingeniør/Sivilingeniør – fokus på programmering, Interface og nettverk. C# C++

Antall stillinger:
2

Søknadsfrist:
01.05.2022

Arbeidsperiode:
15. juni – 15. august 2022

Marine Technologies LLC er et amerikanskeid selskap med kontorer i USA, Brasil og Egersund. Vi utvikler og produserer dynamiske posisjoneringssystemer, integrerte brosystemer og satellittkommunikasjonsutstyr til skip og rigger. Produktutviklingen styres og foregår i hovedsak i Egersund, hvor vi er ca. 23 medarbeidere.

Prosjektmedarbeider

Beskrivelse:
Eigersund kommune har ledig en spennende sommerjobb som prosjektmedarbeider for en kreativ, målbevisst og resultatorientert student. Den som ansettes vil samarbeide tett med kommunalsjef organisasjon og læring.

HR ønsker å synliggjøre Eigersund kommune som en interessant arbeidsplass og vil ansatte en student i sommer som skal ta en grundig gjennomgang av kommunens interne og eksterne kommunikasjon. Som et resultat at dette vil vi at studenten skal komme med konkrete forslag til hvordan kommunen kan synliggjøre seg som en moderne og attraktiv arbeidsplass.

Vårt motto er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

Fagfelt:
HR/markedsføring/PR

Antall stillinger:
1

Søknadsfrist:
17.04.2022

Arbeidsperiode:
Oppstart i juni. 4-6 uker

Turistvert med fokus på digital markedsføring/kommunikasjon

Beskrivelse:
Eigersund Næring og Havn har ansvar for reiselivsutvikling i kommunen og drifter turistinformasjon. Turistkontoret holder åpent kun om sommeren, men digitale medier oppdateres året rundt.

«Visit Egersund» er den viktigste kanal for formidling av informasjon til turistene. Dette gjelder nettside, Facebook- og Instagram konto. Vi kjører to markedskampanjer i løpet av året, men vil også satse mer på effektivt organisk innhold mellom disse kampanjene. Derfor søker vi etter deg som har lyst til å bruke kreativitet og kunnskap for å øke organisk engasjement på våre sosiale medier samt har ideer om hvordan man kan utnytte bruker-generert innhold i en større grad. Vi er også åpne for at du kommer med forslag til andre prosjekter angående kommunikasjon på digitale flater og som gjelder promotering av Egersund som reisemål. Det legges til grunn at du skal kunne vise resultater i løpet av 6 uker.

Fagfelt:
Digital markedsføring, media, reiseliv

Antall stillinger:
1

Søknadsfrist:
Løpende.

Arbeidsperiode:
Etter avtale.

Eigersund Næring og Havn sitt formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samIet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling til næring. Foretaket har også ansvar for forvaltning og utvikling av Egersund havn, som er en av Norges største fiskerihavner. Eigersund Næring og Havn er kommunens kontaktledd til næringslivet. Vi har dialog og oppfølging med bedrifter i oppstarts- og utviklingsfaser, gir informasjon om tilskuddsordninger, kompetansehevende tiltak m.m. Vi utfører også næringsfaglige vurderinger på oppdrag fra NAV. Foretaket har 5 ansatte.