Publisert: 20.01.2021

Kvalitetskoordinator Karen Vanglo Tønnessen i Pelagia valgte jobbmulighetene i Egersund fremfor en karriere i Bergen. Og det med god grunn.

Karen Vanglo Tønnessen

Karen Vanglo Tønnsessen jobber som kvalitetskoordinator i Pelagia. 

Det var mange gode grunner for å velge å bo og jobbe i Egersund. Karen og mannen er begge fra området og har familie og venner her. Én av hovedgrunnene var at det fantes spennende karriere- og jobbmuligheter i Egersund for begge to.

– Selv om det er gode muligheter i storbyene, er det også det i Egersund. Vi må ta vare på den fiskerinæringen vi har her i regionen. Viktige bedrifter som blant annet Mattilsynet, Fiskedirektoratet, Fonn, Prima Protein og flere andre maritime bedrifter holder til her i Egersund. Det finnes mange muligheter for jobb og utvikling i ulike bedrifter og på tvers av disse, forteller Karen.

Pelagia er et av verdens største selskaper innen produksjon av pelagisk fisk, og sender fiskeprodukter fra fabrikkene langs norskekysten til markeder i hele verden.Selskapet har ca. 30 fabrikker og hovedkontor i Bergen.

Mulighetens by

Karen ble tilbudt å jobbe i Bergen, men da stillingen også kunne være i Egersund var valget enkelt. I dag jobber hun fast i Egersund og pendler jevnlig til hovedkontoret i Bergen. 

Til tross for at Bergen er Norges fiskerihovedstad er Egersund en viktig havn, og kontoret ligger i umiddelbar nærhet til to av Pelagias fabrikker. 

– Muligheten til å sitte i Egersund så tett på fabrikkene er praktisk, og med pendlingen til Bergen er det heller ikke noe problem å holde kontakten med hovedkontoret. Det er svært gode jobbmuligheter i Egersund, og mange mindre kjente bedrifter. Men det henger enda litt igjen at det er en fordel å vite hvem du skal kontakte. Mindre bedrifter er også mindre hierarkiske og gir ofte større muligheter til å vise hva man er god for, sier hun.

Egersund har en av de største fiskerihavnene målt i landført kvantum.

Ønsker å fortsette karrieren her

I fremtiden ser hun for seg å bli værende i fiskeriindustrien, og følge denne voksende næringen. Dette vil hun helst gjøre fra Egersund da hun håper det vil komme flere spennende bedrifter og karrieremuligheter til byen. 25-åringen har en bachelorgrad i Mat-Teknologi fra NTNU i Trondheim. Under bacheloroppgaven ved Nofima i Tromsø ble interessen for fiskerinæringen oppdaget. Et halvt år etter endt studie startet hun å jobbe deltid i Pelagia og fikk etter hvert en fast stilling som kvalitetskoordinator.

 – Min arbeidshverdag består i å designe og implementere nye kvalitetssystemer på fabrikkene våre. Med så mange fabrikker kreves det gode systemer for å ivareta alle parameterne som skal måles. I dag kreves det gode systemer for å ivareta alle krav om sporing og kvalitetskontroller.

Pådriver gjennom U37

Karen sitter i styret i omstillingskommunen, og Næringsforeningens U37 Dalane. Hovedfokuset er å vise folk hvilke muligheter som finnes i Egersundregionen og hvem som skal kontaktes når man er på jakt etter jobb. Hun ønsker å skape en møteplass på tvers av bransjer og bedrifter. Det skal være en arena hvor du kan møte unge ledere, fagansvarlige, nyinnflyttede og studenter. 

– Det må være en arena for å utveksle ideer og mulighet til å heve kompetansen i regionen. Vi har allerede arrangert noen møter, og det vil bare komme flere. Det skal være en plass å møte andre i samme arbeidssituasjon, samt få faglig påfyll, sier hun. 

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen. U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år.

U37 hadde sin første samling i februar 2020.