Publisert: 19.06.2020

Eigersund Næring og Havn (ENH) er kommunens næringsutviklingsaktør med tre satsingsområder – havn, reiseliv og næringsutvikling, som alle har stor aktivitet for tiden. Nå søkes maritim sjef til å være med å videreutvikle Egersund Havn.

– Vi søker en med erfaring fra den maritime bransjen med både operative og strategiske evner, sier daglig leder Anne Vigdis Ellingsen.

Se video: Les mer om stillingen her og Eigersund Næring og Havn.

Egersund Havn – en av Norges største fiskehavner med et hav av muligheter

2019 har vært et begivenhetsrikt år for Eigersund Næring og Havn. Foretaket har ferdigstilt flere store investeringsprosjekt i havna som bidrar til at Egersund blir en mer bærekraftig og attraktiv havn; ny tømmerterminal på Kongstein og et landstrømsanlegg på Kaupanes.

I fjor var det også ekstra høy aktivitet i havna da vindmøllekomponentene til Bjerkreim vindmøllepark ble losset og lagret i Egersund. Det har også vært losset mer fisk enn tidligere år. Antall tonn industrifisk har nesten doblet seg, og det er takket være nyetableringen Prima Protein.

Ny tømmerterminal på Kongstein skaper større aktivitet i Egersund Havn.

Næring

ENH ser store muligheter innen offshore vind og havbruk i fremtiden. De er en del av Egersund Energy Hub og ønsker å gjøre Egersund attraktiv som en potensiell lokasjon for havbruksaktører samt øke kompetansen på dette området. Egersund vil i fremtiden fortsette å trenge dyktige personer med riktig bakgrunn og erfaring til å utnytte mulighetene som havrommet gir. Eigersund Næring og Havn har også ansvar for utvikling og salg av næringsarealer i kommunen.

– Vi skal jobbe aktivt for å tilrettelegge byggeklare næringstomter, noe som er en forutsetning for å tiltrekke oss nyetableringer, forteller Anne Vigdis Ellingsen.

Satser på reiseliv

Det er en økende trend at flere legger ferien sin til Egersund. Gjennom prosjektet UNESCO 2030 skal kommuner og reiselivsaktører samarbeide om tiltak for å skape flere helårlige arbeidsplasser. Det er valgt ut fire turistfyrtårn; Trollpikken, Eigerøy fyr, Trehusbebyggelsen og Den gamle Jærbanen, som skal brukes aktivt i markedsføringen av Egersund.

De fire turistfyrtårnene i Eigersund.

– Eigersund kommune er en av fem kommuner som er en del av Magma UNESCO Global Geopark, en merkevare som vi er svært stolte av. Vi samarbeidet tett med Magma Geopark gjennom felles promotering og videreutvikling av attraksjoner, forteller Anne Vigdis Ellingsen.

Om Eigersund Næring og Havn

Sjekk ut årsmelding for ENH 2019 her!