fbpx

Samarbeid kan sørge for lokal ingeniørutdanning

Publisert: 09.03.2023

Dalane utdanningssenter har inngått et spennende samarbeid med Universitetet i Agder for å få til en lokal ingeniørutdanning i Egersundregionen allerede høsten 2024.

Rein Sigve Karlsen står i auditoriet på Grand Hotell. Bak seg er en presentasjon av lokal ingeniørutdanning. Vi ryggen og hodet til mange mennesker i salen.

Rein Terje Thorstensen snakket detaljert og grundig om hvordan man kan skreddersy et lokalt utdanningsløp for studenter i Lister og Dalane i tett samarbeid med Dlaane utdanningssenter og lokalt næringsliv. (Foto: Helene Holm)

Torsdag 9. mars var konferansesalen på Grand Hotell godt fylt opp med både bedrifter og andre interesserte i ingeniørutdannelse helt lokalt. Initiativtaker var Dalane Utdanningssenter i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Aker Solutions, Bertelsen & Garpestad, Marine Technologies, ProNav, Eigersund kommune og flere privatpersoner var blant de interesserte tilskuerne. 

Universitetet i Agder (UiA) var representert ved visedekan Rein Terje Thorstensen, fakultetsdirektør for teknologifag Jorunn Gislefoss og seksjonsleder for kvalitet og livslang læring Geir Torstveit.

Vil gjerne ha lokale forelesere

Rein Terje Thorstensen dro tilskuerne gjennom opplæringsløpet for ingeniører slik det ser ut i dag og hvordan et fremtidig lokalt utdanningsløp kan se ut. Universitetet er opptatt av at et tett samarbeid med distriktets arbeidsliv er nødvendig for å få til denne utdanningsmuligheten.

Det er kostnadskrevende å lage desentralisert utdanning, men dersom bedriftene i regionen kan bidra i form av tid til å stille opp som for eksempel forelesere, kan de bidra til å sikre utdanningsløpet. I tillegg til å gjøre det utdanningen enda mer relevant for bedriftene i regionen.  

– Vi stiller med kamerateam fra UiA, dere sørger for relevant innhold, oppfordrer Thorstensen.

UiA uttrykker at Lister og Dalane- regionene er spennende og ønsker å se om det er mulig å få til et desentralisert ingeniørstudium. Men, de peker også på at mange kan ha nytte av å studere på campus i Grimstad dersom de ikke har forpliktelser hjemme i Egersundregionen.  

Rein Terje Thorstensen står til venstre med briller og en brunrutede blazer med sort skjorte. Til høyre står Jorunn Gislefoss med rutete blazer og sort topp.

Rein Terje Thorstensen og Jorunn Gislefoss  fra UiA vil svært gjerne samarbeidde mer med næringslivet i Egersundregionen. (Foto: Helene Holm)

Allerede i dag kan bedrifter i Egersundregionen henvende seg til UiA dersom de har ideer til bachelor- og masteroppgaver. De kan også inngå samarbeid for å få studenter i praksis (som i dag blir kalt internship). I tillegg har UiA en forskningsfabrikk i Grimstad som kan se på løsninger til ulike problemer bedrifter har. 

– Vi vil gjerne ha flere bedriftssamarbeid. Dere melder inn behovet deres, vi vurderer hvordan eller om det kan bli en akademisk oppgave, er den tydelige meldingen fra Jorunn Gislefoss.

Trenger flere ingeniører

Lister Næringsforening og Dalane utdanningssenter har kartlagt behov for kompetanse og kompetanseheving i regionene nå og i årene framover. Det er et stort behov for kvalifisert arbeidskraft, både i et kort og mer langsiktig perspektiv. Ut fra næringsstrukturen i regionen kreves det flere ingeniører både i små og store bedrifter.

Man ønsker å få til desentraliserte deltidsstudier innen ingeniørutdanning i Lister/Dalane med oppstart høst 2024. Studiene må legges opp på en slik måte at det lar seg kombinere med jobb og andre forpliktelser. 

De ansatte ved Dalane utdanningssenter er klare for å hjelpe potensielle studenter til å bli klare for studier allerde i 2024.

Dalane Utdanningssenter er klare for å hjelpe personer som ønsker å gå i gang med ingeniørutdanningen høsten 2024. Fra v. Tone Tunheim, Tora Ytterland Silseth, Gudrun Ellingsen og Elisabeth Hetland.(Foto: Helene Holm)

Skal kvalifisere søkerne i tide

For å ta en ingeniørutdanning er det særlig realfag som må til for å bli kvalifisert søker. Dalane utdanningssenter tilbyr allerede påbyggsfag gjennom videregående opplæring for voksne. De kan også tilby R1 og R2 matematikk og fysikk 1. 

Gudrun Ellingsen i Dalane Utdanningssenter lover at de som ønsker å ta ingeniørutdanningen, men mangler den spesielle studiekompetansen, skal bli klare til studiestart i 2024.

– Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg med å bli klar for ingeniørutdanning. Men vi kan også hjelpe deg med å få vurdert din nåværende kompetanse for å se hva du trenger for å bli studieklar.

Konkret så jobbes det nå mot å lage to piloter: byggdesign og dataingeniør. Det er gunstig å starte opp to piloter samtidig for best utnyttelse av ressursene.