Publisert: 01.09.2023

Høsten 2018 ble det holdt et møte på Tengs gård som har satt tydelige spor. Representanter fra næringslivet kom sammen etter invitasjon fra omstillingsstyret for å diskutere utfordringene og mulighetene som lå foran dem. Dette møtet var starten på en bredere satsing på kompetanseutvikling og samarbeid mellom det lokale næringslivet, Dalane utdanningssenter og Muligheter i Eigersund.    

 

Kjersti Søyland Bye sitter til venstre i bilde med rød genser og briller. Gudrun Ellingsen sitter til høyre i bildet med rustfarget skjerf og grårutete blazer.

For Kjersti Søyland Bye (t.v.) og Gudrun Ellingsen er det viktig å hjelpe næringslivet å sikre rett kompetanse.  (Foto: Helene Holm)

– Jeg vil si møtet var en «gamechanger». Det var virkelig et treffpunkt som ga omstillingsarbeidet en tydelig retning, forteller Kjersti Søyland Bye.

Eigersund kommune er av Rogaland fylkeskommune definert som omstillingskommune fram til 2024 og arbeidet med Muligheter i Eigersund ledes av mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye.

Kort fortalt så skal omstillingsarbeidet bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser i eksisterende og nytt næringsliv. Arbeidet skal fokusere på sterkere og mer variert næringsstruktur, kompetanse, utvikling, samarbeid og nettverk. Med andre ord, en perfekt samarbeidspartner for Dalane utdanningssenter.  

– Det er høy praktisk kompetanse i Eigersund. Det er en større andel med fagutdanning i Egersund enn Rogaland og resten av landet. Vi er gode på yrkesfag og ønsker å satse videre på dette. Vi ser at utviklingen krever at flere bedrifter må øke sin kompetanse for å være konkurransedyktige og flere med høyere kompetanse må ansettes. Derfor satser vi på yrkesfag, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) og bachelor- og masterutdanning, sier Kjersti Søyland Bye og Gudrun Ellingsen.

– I løpet av møtet på Tengs innså vi raskt at flere manglet formell kompetanse innen prosjektledelse. Derfor tok vi grep og jobbet sammen for å tilby studier i prosjektledelse ved Dalane utdanningssenter i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, forteller Gudrun Ellingsen.

Dette var første skrittet til å virkelig sette Dalane på kartet når det gjelder kompetanseutvikling og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

Sebulohn Hetland smiler iført grå caps og sort t-skjorte med Byggvell-logo.

Arvid Røyneberg, Roar Hasle, Ole Østring, Tor-Inge Larsen, Kjersti Søyland Bye, Roy Hovland og Anne Vigdis Ellingsen under lanseringen av den digitale plattformen egersundregionen.no som ble utviklet av Megabite.  (Foto: Ingunn Walderhaug/Dalane Tidende)

Et studie blir til

Møtet resulterte i flere konkrete punkter omstillingsarbeidet skulle konsentreres rundt. Prosjektstyring ble til studier i prosjektledelse. Digitalisering ble til Egersundregionen. Videreutvikling av maritim klynge har blitt til det som kalles for Egmarel-klyngen. Kompetanse og mål om å heve utdanningsnivået i regionen, var et av de prioriterte områdene.

Samlet sett kan høyere utdanning spille en avgjørende rolle i å styrke bedrifters konkurranseevne ved å levere kompetente og innovative individer som er klare til å møte utfordringene i næringslivet. Høyere utdanning kan gi en dypere og mer spesialisert kunnskap innen ulike fagområder. Nyutdannede eller videreutdannede kan være bedre rustet til å håndtere komplekse problemstillinger og utfordringer i næringslivet. De bringer med seg oppdatert teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som kan hjelpe bedrifter med å drive mer effektivt og innovativt.

I utviklingsanalysen for Eigersund kommer det frem at Eigersund har lav score på høyere utdanning, sammenlignet med regionen for øvrig og resten av landet. På sikt kan dette kunne påvirke verdiskapningen negativt. Fremtidens attraktive byer vil være stadig mer kunnskapsbaserte og globale. De vil være preget av innovasjon og kunnskap, og ha en særskilt kombinasjon av blant annet fremtidsrettede, kunnskapsbaserte bedrifter og tilgang til kompetent arbeidskraft. 

Det er derfor svært viktig å satse på høyere utdanning i Eigersund og Dalane. Mulighetsutvikler og Dalane Utdanningssenter jobber derfor mye med å legge til rette for økt kompetanse og være en pådriver for å etablere relevante tilbud om høyere utdanning i kommunen.

– Det er viktig for bedriftene i regionen å være konkurransedyktige. Den årlige utviklingsanalyse viser våre muligheter og utfordringer. For å styrke konkurransekraften til bedriftene i regionen er det viktig å hele tiden jobbe for å legge til rette for at de relevante aktørene kjenner til utfordringer og gjennom samarbeid kan løse disse til det beste for regionen , understreker Søyland Bye.

Trond-Arild sitter til venstre i svart genser med en hånd opp mot haka. Stig sitter til høyre - også han i svart genser.

Tor Ådne Jørgensen fra Aker Solutions i samtale med Irene Grastveit under samlingen på Tengs gård i 2018. (Foto: Kjersti Søyland Bye)

Møtet på Tengs gård var også forløperen til toppledermøter som arrangeres årlig i regionen. Samarbeid på tvers av bransjer og næringer er viktig for å lykkes med å gjøre Egersundregionen til et attraktivt sted å jobbe – enten du bor her, eller kommer reisende hver dag.

– Vi har fått til mange konkrete resultat av å samarbeide med næringslivet, Næringsforeningen og ikke minst Dalane utdanningssenter, forteller Søyland Bye.

Det har blitt etablert månedlige samarbeidsmøter mellom kommunen, Næringsforeningen – ressursgruppe Dalane og Egersund i Sentrum.

Viktig med et lokalt utdanningstilbud

Høsten 2020 var prosjektlederstudiet klar for deltakelse med fysiske samlinger lokalt, samt undervisning på nett. Studiet ble avsluttet med en hjemmeeksamen og ga 7,5 studiepoeng.

Initiativet ble møtt med positiv respons i regionen og 35 deltakere gjennomførte studiene.

– Det er svært viktig for studentene at tilbudet finnes lokalt. Da lar det seg kombinere med å være nær familie, venner og nettverk samtidig som en bygger på kompetansen sin, sier Kjersti Søyland Bye.

– Når livet byr på utfordringer er det godt å vite at det er noen som er med og backer deg gjennom studiene, legger Gudrun Ellingsen til.  

Hun trekker også frem større mulighet for samarbeid med andre studenter og også kunne bruke næringslivet lokalt når man har behov for det i studiene. 

– Det var avgjørende for arbeidet med å etablere studiet at dette var et ønske fra næringslivet, forteller Ellingsen.

Vi ser mange mennesker i et klasserom bakfra. Foran i klasserommet er det en skjerm med en presentasjon.

Her er studentene godt i gang med studier i prosjektledelse.  (Foto: Gudrun Ellingsen)

Og flere ønsker fra næringslivet ble oppfylt. Etter et vellykket studium i prosjektledelse ble tidenes første masterprogram i Dalane realisert. Dalane utdanningssenter står for organiseringen, mens næringslivet og kommunene i Dalane er med og finansierer studiet.

Master i praktisk lederskap ble etablert i januar 2022 og gir 90 studiepoeng. Det gjennomføres på deltid slik at det kan kombineres med jobb. All undervisningen foregår lokalt på Grand Hotell Egersund. Dalane utdanningssenter er Høyskolen Kristianias samarbeidspartner og lokale arrangør, men undervisningskreftene og det faglige innholdet styres fra høyskolen.

Studieformen ble av Høyskolen i Kristiania navngitt Dalanemodellen og har et gunstig stipend forbeholdt studenter fra Dalane. Dalane utdanningssenter håper på gjentagelse av studiet som har fått gode skussmål så langt. Her kan du lese mer om opprinnelsen til studiet, stipendet og bidragsytere.

STORT BEHOV for kompetanse

Kjersti Søyland Bye har selv deltatt på flere av de lokale studietilbudene.

– Det er så lærerikt, og når muligheten byr seg med et lokalt tilpasset studietilbud må man bare gripe muligheten, sier hun entusiastisk. Gjennom masterprogrammet må studentene løse ulike oppgaver med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til arbeidsplassen. Det kan gi lærdom både for studenten og arbeidsgiver, forteller hun.

Studium i prosjektledelse og master i praktisk lederskap har begge blitt etablert med et tydelig mål om å gi regionen et løft når det gjelder kompetanse. Sammen har næringslivet i regionen og Dalane utdanningssenter vist at samarbeid kan føre til store endringer og muligheter.

– Vi har sett at behovet for høyere utdanning i regionen er stort. Derfor har vi jobbet hardt for å etablere disse studiene ved Dalane utdanningssenter. Vi ønsker å tilby et mangfoldig og tilpasset utdanningstilbud som gir regionens innbyggere muligheten til å utvikle seg og bidra til vekst, avslutter Gudrun Ellingsen engasjert.