fbpx

– Håper foredragene vil skape debatt

Publisert: 07.03.2024

Så mange som 1 av 10 kvinner har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partneren sin. Dette må snakkes mer om, mener komiteen for årets 8. mars-markering i Egersund.

Iselin Grøsfjeld Skogen, Elisabeth Støylen, Marit Carlsen, Selma Puntervoll og Bente Gravdal

Iselin Grøsfjeld Skogen (f.v.), Elisabeth Støylen, Susanne Bukkøy, Marit Carlsen, Selma Puntervoll og Bente Gravdal sitter i komiteen for 8. mars-markeringa i Egersund. Ruth Evy Berglyd er også med i komiteen, men ikke på bildet. (Foto: privat)

SARA

Politiet tatt i bruk risikoverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide), som skal gi både det operative mannskapet og etterforskere bedre grunnlag for å vurdere beskyttelsestiltak knyttet til vold i nære relasjoner. SARA er en forskningsbasert metode utviklet i Canada på 1990-tallet og er tatt i bruk i en rekke land med gode resultater. Risikoverktøyet erstatter ikke det profesjonelle skjønnet som politiet utøver, men er et viktig supplement.