Publisert: 12.04.2024

Sommerjobben Camilla Thodal Sleveland sikret seg, gir henne høyst sannsynlig også fast jobb ved siden av skole og studier i flere år fremover. 

Camilla står foran hovedinngangen til 2VEST

Camilla Thodal Sleveland skal ha sommerjobb på Kortidsavdelingen 2 vest. (Foto: Helene Holm)

Eigersund kommune kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø i svart blazer

Ingeborg Havsø er kommunalsjef for helse og omsorg. Hun bekrefter at ofte fører en sommerjobb innen helse og omsorg til fast jobb senere. 

2Vest-ansatte i hvite sykehusklær

På Kortidsavdelingen 2 vest jobber er det mange ulike faggrupper Camilla skal samarbeide med. (Foto: Sem Hadland)

2Vest-ansatte i hvite sykehusklær
Selv om det er travle dager på Kortidsavdelingen 2 Vest er det også rom for hygge. Flere soner i avdelingen er tilrettelagt for en hyggelig samtale. (Foto: Helene Holm)

Fullstendig informasjon, stillingsutlysning og informasjon om hvordan du søker får du her:

Søk sommerjobb innen helse og omsorg

Der får du også se et kart over hvor de ulike sommerjobbene er lokalisert. Eigersund kommune har varierte arbeidsoppgaver i forhold til mennesker i ulik alder og med ulike behov for hjelp.

Disse områdene du kan få sommerjobb i:

  • Åpen omsorg med hjemmesykepleie
  • Boligtilbud for utviklingshemmede
  • Avlastningstilbud for barn og unge med utviklingshemning
  • Bo- og servicesentrene på Lundeåne, Kjerjaneset og Lagård
  • Lagård sjukeheim, 3 ABC
  • Korttidsavdelingen 2 vest
  • Bofellesskap i Hestnes for unge med nedsatt funksjonsevne
  • Psykisk helse og rusomsorg