Publisert: 10.01.2023

Bertelsen & Garpestad og B&G Tunnel har det siste halve året inngått nye store kontrakter og derfor er det viktigere enn noen gang å rekruttere gode fagarbeidere til bransjen.

– Våre ansatte er en viktig ressurs, og lærlinger er vår fremtid. Vi ser viktigheten av å få ungdommen inn tidlig for å gi dem et godt grunnlag i arbeidslivet. Samtidig som vi lærer dem vår bedriftskultur, tar vi inn lærlingene med mål om å kunne tilby dem fast jobb etter bestått fagprøve.

I år søker B & G etter lærlinger, innen Anleggsmaskinfører-, Veg og anlegg-, anleggsmaskin-mekaniker-, anleggsrørlegger- og Fjell og bergverksfaget. Bildet er fra oppstartssamlingen for lærlingene som startet høsten 2022. Fra venstre: Tobias Hamre, Anthony Stapnes, Sanne Fedjestad, Sigurd Prestegård Skjeldås, Jon Bratteli Berge, Kasper Ørgesvik og Oskar Holta. (Daniel Kielland var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Aleksander Sjøveian

FAKTA OM BERTELSEN OG GARPESTAD

Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen. Har drevet i entreprenørbransjen siden 1959.
B&G tunnel AS ble etablert 2018 og er en viktig aktør i det norske tunell-markedet.