Publisert: 06.03.2020

Etter den vellykkede kick-off-samlingen på Grand Hotell skal det nå arrangeres en ny samling i april med fokus på å jobbe videre med tilbakemeldingene etter sist samling.

U37 ble startet som et initiativ fra Næringsforeningen i Dalane. De tok kontakt med noen medlemsbedrifter og hørte om de hadde noen aktuelle unge arbeidstakere som kunne være med på å få på plass en Kick-off for U37 Dalane.

Den midlertidige ressursgruppen ble bestående av Elisabeth Hetland, Lene Johansen, Anna Helene Mong Urdal, Lars Refsland, Karoline Mong, Henning Løvbrekke og Arvid Salvesen Røyneberg.

Gjennomsnittsalderen på styrerommet i de største bedriftene i Dalane er 58,2 år. Det er en av tingene U37 Dalane ønsker å gjøre noe med. 13. februar hadde U37 Dalane sitt første arrangement i Egersund, hvor over 100 deltakere møtte opp.

Arvid Salvesen Røyneberg

–      Vi hadde i utgangspunktet et mål om å få til et treff med mellom 30 og 50 deltakere. Med god markedsføring i sosiale medier så vi fort at vi ville overgå målene. Vi var veldig fornøyde med å ende opp på rundt 115 deltakere på kick-off-samlingen. Vi nådde taket på antall påmeldinger, så det var også en venteliste. Jeg håper og tror at oppmøte vil bli like bra på de neste samlingene, forteller Arvid Salvesen Røyneberg.

Etter at ressursgruppen hadde møte 4. mars, ble det bestemt å ha et nytt arrangement i løpet av april. Målet med arrangementene er at de skal nå ut til et bredt publikum, og det påpekes igjen at alle typer kompetanse og yrker er velkomne på treffene. Det ble også lagt opp til at det kan virke fornuftig med seks arrangementer årlig.

 –     Vi ønsker at suksessen fra kick-off videreføres. Grunnen til de gode tilbakemeldingene handler i stor grad om hvordan kvelden var strukturert. Vi traff veldig bra med tanke på mengdefordelingen av det «faglige» og det sosiale/minglingen.

Etablering av ressursgruppen

U37 har nå en ressursgruppe på 11 medlemmer. 5 menn og 6 damer, samt et medlem på over 37 år. Denne personen skal fungere som et bindeledd til de som er over 37 år, opplyser U37 på Facebooksiden deres.  Hvem disse er ønsket de ikke å dele før de har fått lansert nyheten selv. Flere nyheter om dette kan du snart lese om på Facebooksiden til U37 Dalane her.

 –      Det viktig for oss er at medlemmene i ressursgruppen er motiverte og engasjerte. Vi har en tydelig enighet om at det forventes innsats fra alle i ressursgruppen – vi er med på dette fordi vi selv har lyst til det. Andre faktorer som lå til grunn for å få en god gruppe var å tenke på bredde når det gjelder bakgrunn og erfaring samtidig som man ønsket en god variasjon av bedrifter fra ulike næringer, forteller Røyneberg.