Publisert: 30.08.2022

Mange ungdommer fra Egersundregionen reiser ut for å studere. Noen vender ikke tilbake. Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi relevante jobbmuligheter ikke finnes. Det vil bedriftene i regionen gjøre noe med! I fremtiden er målet at enda flere skal finne det attraktivt å søke på spennende jobber i Egersundregionen.

Toppledermøte i regi av Eigersund kommune.

Toppledere i regionen samlet på Langholmen panorama med agendaen: Hvordan skal regionen vår bli mer attraktiv? 

Ordfører i Eigersund kommune, Odd Stangeland.

Ordfører i Eigersund kommune, Odd Stangeland.

Daglig leder for omstillingsprosjektet, Kjersti Søyland Bye.

Daglig leder for omstillingsprosjektet, Kjersti Søyland Bye.