fbpx

Partner:

Egersund Energy Hub

Forside » Partnere » Egersund Energy Hub

Kort om bedriften:

Egersund Energy Hub består av bedrifter som samarbeider om å tilby tjenester innen fornybar energi og miljøteknologi med hovedvekt på on- og offshore vindkraft.

Energy Innovation AS (koordinator)
Westcon Løfteteknikk AS
Espeland Energi AS
Espeland AS
SRi Services AS
Naboen AS

Hvilke produkter/tjenester leverer/utfører bedriften?

 • Bistår bedrifter i innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling
 • Miljøfyrtårnsertifisering
 • GWO sikkerhetskurs for vindindustrien
 • Sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg
 • Tekniske kurs for vindindustrien, bygg og anlegg
 • Inspeksjon, drift og vedlikehold av vindturbiner og turbinblader
 • Inspeksjon og sakkyndig kontroll av vindturbiner, løfteutstyr og personlig sikkerhetsutstyr
 • Fundamentering og rock-adapter installasjon vindturbiner
 • Tilkomstteknikk til ulike typer industrielle oppgaver on- og offshore
 • Utleie og salg av løfteutstyr og sikkerhetsutstyr
 • Utleie av lifter, maskiner og utstyr

Vi er ca. 35 – 40 stykker innen omtalte segment.

Fagfelt:

 • Vindkraft
 • Fornybar energi og miljøteknologi,
 • Men også andre industrielle tjenester on- og offshore

Hvilke fagfelt/områder vil dere trenge arbeidskraft til i fremtiden?
Det er et betydelig behov for personell som har kompetanse innen drift og vedlikehold av vindkraftverk, on- og etter hvert også offshore. Også tilkomstteknikk og bladreparasjon.

Jobbe hos oss:

Espeland Energi søker etter 2-3 (vind)teknikere (opplæring vil bli gitt) + lærling energioperatør med arbeidsted Egersund
Westcon Løfteteknikk søker etter flere tilkomstteknikere